فاقد تصویر شاخص

پرسش و پاسخ پیرامون فضيلت، آثار و فوايد تلاوت قرآن كريم

براى تلاوت قرآن كريم فضايل، آثار و فوايد دنيايى و آخرتى فراوانى بيان شده است: بارورى ايمان، صفاى دل، تخفيف گناهان، عبادت برتر، برخوردارى از ثواب فرشتگان و پيامبران، هم‌نشينى ...