فاقد تصویر شاخص

قرآن در اسارت (۱)

قرآن در اسارت (1) بعد از آوردن قرآن به اردوگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی جلسه ای را با تعدادی از نمایندگان آسایشگاه ها که تا حدودی زمینه قرآنی ...