فاقد تصویر شاخص

بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک

قوانین در یك تقسیم‌بندی كلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم می‏شوند. قوانین بشری به دلیل عدم شناخت كامل انسان، از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند به همه ابعاد ...
فاقد تصویر شاخص

آیین همسرداری از نظر قران و روایات

دين مقّدس اسلام‌، براي اين كه كانون خانوادگي و پيوند زناشويي‌، با گرمي و نشاط، اداره شود، و زندگي با لطف و صفا و مهر و محبت‌، سپري گردد، براي ...