فاقد تصویر شاخص

آیین همسرداری از نظر قران و روایات

دين مقّدس اسلام‌، براي اين كه كانون خانوادگي و پيوند زناشويي‌، با گرمي و نشاط، اداره شود، و زندگي با لطف و صفا و مهر و محبت‌، سپري گردد، براي ...