۵۵۸۲۳۰

رنجنامه ای درباره تفسیر قرآن

رنجنامه ای درباره تفسیر قرآن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین محضر مبارک علمای عزیز و فضلای گرامی و ...
فاقد تصویر شاخص

راه های نفوذ اسراییلیات در تفسیر قرآن (۲)

راه های نفوذ اسراییلیات در تفسیر قرآن (2) در بخش پیشین این مقاله، آغاز شکل گیری علم تفسیر، سیر تاریخی تدوین علم تفسیر،منابع تفسیر در عصر صحابه، تفسیر در عصر ...