فاقد تصویر شاخص

حبل الله کیست ؟

چکیده : از مباحث بسیار مهم و ریشه ای که تأثیرکلیدی و اساسی در فرهنگ شیعه امامیه دارد، معرفت به جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان رکن اساسی ...
فاقد تصویر شاخص

سیمای امیرالمومنین علیه السلام در قران

مقدمه در مختصر تاریخ دمشق از ابن عباس نقل می کند: «ما نزل القرآن «یا ایها الذین آمنوا» الا علی سیدها و شریفها و امیرها و ما احد من اصحاب ...