فاقد تصویر شاخص

چرا از زندگیم راضی نیستم ؟

يكي از آرزوها و يا بهتر بگويم يكي از دغدغه‌هاي هر انساني در زندگي داشتن احساس رضايت و خوشبختي است. به عبارت ديگر رضايتمندي از زندگي يكي از رازهاي ناشناخته ...
۲۹۱۸۷۹۹۰۹۹۸۰۵۵۸۲

زیارت عاشورا

استحباب خواندن زيارت عاشورا ، از مسائلي است كه تمامي علماي شيعه در طول تاريخ بر آن اتفاق داشته‌ و حتي و بر خواندن روزانه آن اصرار نموده‌اند كه اين ...
فاقد تصویر شاخص

آیا خدا شر را آفریده است؟

آیا خداوند شر را آفریده است ؟! روزی یک استاد دانشگاه تصمیم گرفت تا دانشجویانش را به مبارزه بطلبد. او پرسید:`آیا خداوند هر چیزی را که وجود دارد، آفریده است؟` ...