فاقد تصویر شاخص

معرفی کتاب این همه هدیه از خداست

آشنایی با نعمت‌ها، زندگی را برای کودکان‌ شیرین‌تر می‌کند و باعث افزایش ایمان و علاقه‌ آنان به خدای مهربان می‌شود. آشنایی با نعمت‌های خدا راهی برای شناخت بهتر کودکان از ...