فاقد تصویر شاخص

منابع مالی مهم‌ترین مشکل مراکز قرآنی

منابع مالی مهم‌ترین مشکل مراکز قرآنی «نبود پشتوانه‌های مالی بزرگ‌ترین مشکل مجموعه های قرآنی و فرهنگی است»، این خبری است که مدیرعامل دارالقرآن کریم اصفهان درباره آن سخن می گوید.سید ...