پ

روش تدریس صداهای كشیده برای خرد سالان

روش تدریس صداهای كشیده برای خرد سالان هدف: در اين جا نيز هدف از تدريس صداهاي كشيده همان هدفي است كه از تدريس حروف مدّي براي بزرگسالان داشتيم و انتظاراتي كه در پايان تدريس از دانش آموزان داريم همان انتظارات سابق مي‌باشد، منتهي در اين جا لازم نيست حروفي مدّي را تعريف و يا علّت […]

روش تدریس صداهای كشیده برای خرد سالان

هدف: در اين جا نيز هدف از تدريس صداهاي كشيده همان هدفي است كه از تدريس حروف مدّي براي بزرگسالان داشتيم و انتظاراتي كه در پايان تدريس از دانش آموزان داريم همان انتظارات سابق مي‌باشد، منتهي در اين جا لازم نيست حروفي مدّي را تعريف و يا علّت نام گذاري آن‌ها را بيان كنيم زيرا هدف آشنايي با شكل، اسم و صداي حرف مدّي است، و با توجّه به مبتدي بودن دانش آموزان، لازم نيست تفاوت لحن الف مدّي در بيست و هشت حرف را بيان كنيم، بلكه از صداي « آ » فارسي كمك مي‌گيريم و مي‌گوييم در قرآن هم چنين صدايي وجود دارد كه به اين شكل « ا » علامت گذاري مي‌شود و به آن صداي كشيدة فتحه مي‌گويند.

مراحل تدريس صداي كشيده فتحه
۱ ـ از صداي « آ » اوّل و دوّم زبان فارسي كمك مي‌گيريم.
۲ ـ يادآوري مي‌كنيم كه چنين صدايي در قرآن وجود دارد و به آن صداي كشيده فتحه مي‌گويند.
۳ ـ شكل عربي آن را معرّفي مي‌كنيم.
۴ ـ روي حروف تمرين مي‌كنيم.
۴ ـ رول كلمات تمرين مي‌كنيم.

روش تدريس صداي كشيده فتحه
پس از تمرين روي درس گذشته و نيز پس از آن كه مطمئن شديم دانش آموزان درس گذشته را ياد گرفته‌اند، درس جديد را با همان روش صداهاي كوتاه براي خردسالان شروع مي‌كنيم.
مي‌گوييم: يكي ديگر از صداهايي كه در كلاس اوّل ابتدايي با آن آشنا شديم، صداي « آ ـ ا » ميباشد كه به اوّلي « آ » اوّل و به دوّمي « آ » دوّم مي‌گويند، مانند: آب، اَنار.
در قرآن هم صدايي شبيه صداي « آ » وجود دارد كه به شكل « آ » دوّم « ا » نوشته مي‌شود و در كنار آن يك الف كوچك قرار داده‌اند « ا » و به آن « صداي كشيدة فتحه » مي‌گويند.
سپس روي حروف و كلمات تمرين مي‌كنيم، اگر وقت كافي در اختيار داشتيم، دانش آموزان را با شكل دوّم صداي كشيده فتحه « ــَ » نيز آشنا مي‌كنيم.
مي‌گوييم: همانطوري كه در فارسي صداي « آ » دو شكل داشت، در عربي هم صداي كشيدة فتحه دو شكل دارد، با شكل اوّل آن آشنا شديم حال مي‌خواهيم با شكل دوّم آن نيز آشنا شويم.
شكل دوّم آن به اين شكل « ــَ » مي‌باشد، تلفّظ آن هيچ تفاوتي با شكل قبلي ندارد. براي اين كه با اين شكل نيز آشنا شويد، روي حروف و كلمات تمرين مي‌كنيم.
پس از اين كه مطمئن شديم دانش آموزان درس را ياد گرفته‌اند، تكليف منزل را مشخّص مي‌كنيم.

مراحل تدريس صداي كشيدة كسره
۱ ـ از صداي « اي » اوّل و دوّم زبان فارسي كمك مي‌گيريم.
۲ ـ ياد آوري مي‌كنيم كه چنين صدايي در قرآن وجود دارد و به آن « صداي كشيدة كسره » مي‌گويند.
۳ ـ شكل عربي آن را معرّفي مي‌كنيم.
۴ ـ روي حروف تمرين مي‌كنيم.
۵ ـ روي كلمات تمرين مي‌كنيم.

روش تدريس صداي كشيده كسره
پس از تمرين از درس گذشته و پس از آن كه مطمئن شديم دانش آموزان درس را ياد گرفته‌اند مانند روش قبل شروع مي‌كنيم.
مي‌گوييم: يكي ديگر از صداهايي كه در كلاس اوّل ابتدايي با آن آشنا شديم صداي « ايـ ، يـ ، ي » مي‌باشد كه به اوّلي « اي » اوّل و به دوّمي « اي » غير آخر و به سوّمي «اي » آخر مي‌گوييم. مانند ايران، سيب ، سيني.
در قرآن هم چنين صدايي به همين شكل وجود دارد، تنها اندكي تفاوت دارد و آن اين كه يك الف كوچكي قبل از آن قرار مي‌دهند به اين شكل « اي »، براي اين كه خوب آن رابه خاطر بسپاريد، روي حروف و كلمات تمرين مي‌كنيم.
پس از تمرين در كلاس ، و مطمئن شدن از يادگيري دانش آموزان، تكليف منزل را مشخّص مي‌كنيم.

مراحل تدريس صداي كشيده ضمّه
۱ ـ از صداي «‌ او »‌ اوّل و دوّم زبان فارسي كمك مي‌گيريم.
۲ ـ ياد آوري مي‌كنيم كه چنين صدايي در قرآن وجود دارد و به آن صداي كشيده ضمّه مي‌گويند.
۳ ـ شكل غربي آن را معرفي مي‌كنيم.
۴ ـ روي حروف تمرين مي‌كنيم.
۵ ـ روي كلمات تمرين مي‌كنيم.

روش تدريس صداي كشيده ضمّه
پس از تمرين از درس گذشته و پس از آن كه مطمئن شديم دانش آموزان درس را ياد گرفتند، درس جديد را مانند روش قبل شروع مي‌كنيم.
مي‌گوييم: يكي ديگر از صداها، صداي « او ، و » مي‌باشد كه به اوّلي « او » اوّل و به دوّمي « او‌ »‌دوّم مي‌گوييم. مانند او، خروس .
در قرآن هم چنين صدايي به همين شكل است ، تنها مختصر تفاوتي دارد و آن اين است كه يك واو كوچكي روي حرف قبل از آن قرار مي‌دهند به اين شكل « اُو» ، براي اين كه خوب آن را به خاطر بسپاريد روي حروف و كلمات تمرين مي‌كنيم.
پس از تمرين در كلاس و پس از آن كه مطئمن شديم دانش آموزان درس را ياد گرفته‌اند، تكليف منزل را مشخّص مي‌كنيم

مجتمع دارالقرآن الکریم اصفهان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید